Mjesečne i tromjesečne jednostavne tablice

Prva prodaja (mjesecno)

Prva prodaja (kvartalno)