MJESEČNI POKAZATELJI

Opće informacija

Količine, vrijednosti i cijene sakupljene za svaku pojedinu vrstu i svako pojedino tržišno mjesto ili na nacionalnoj razini

       

 

Pokrivene faze opskrbnog lanca

Prve prodaje

Veleprodaja

Uvoz/izvoz

Potrošnja

Vrsta podataka

Količine prve prodaje, vrijednosti i cijene na temelju registriranih bilješki o aukcijskim prodajama

Količine, vrijednosti I cijene registrirane na veleprodajnim tržištima

Količine uvoza/izvoza, vrijednosti i cijene za uvezene/izvezene proizvode iz EU i iz odabranih država izvan EU.

Količine, vrijednosti i cijene glavnih svježih proizvoda prema potrošnji kućanstava

Zemljopisna pokrivenost

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Raščlanjeno prema mjestu prodaje

EL

Svaka od Država članica EU i Čile, Kina, Obala Bjelokosti, Ekvador, Egipat, Peru Južna Koreja, Švicarska, Tajland, Ukraina, SAD, Japan

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Vrste

Sve pojedinačne registrirane vrste, grupirane na razini glavnih trgovinskih vrsta

Sve pojedinačne registrirane vrste, grupirane na razini glavnih trgovinskih vrsta

Sve pojedinačne registrirane vrste, grupirane na razini glavnih trgovinskih vrsta

Glavni svježi proizvodi konzumirani u odnosu na odgovarajuću državu + sažetak ˶ostalih svježih vrsta” koje nisu uključene u odabrane proizvode

Povijesni sljedovi

Počevši od 2007.

Počevši od 2010.

Počevši od 2001.

Počevši od 2010.

Vremenski pomak

3 tjedna nakon referentnog razdoblja

3 tjedna nakon referentnog razdoblja

40 dana nakon referentnog mjeseca za trgovinu izvan EU, 70 dana za trgovinu unutar EU.

2 mjeseca nakon referentnog razdoblja

Izvori

EU MS
za više detalja pogledajte metadata

Ili provjerite nadgledanje opskrbe podataka za fazu napredovanja opskrbe

EU MS
za više detalja pogledajte metadata

Ili provjerite nadgledanje opskrbe podataka za fazu napredovanja opskrbe

EUROSTAT / COMEXT

                          GTA

provjerite nadgledanje opskrbe podataka za fazu napredovanja opskrbe

EUROPANEL – TNS.

Provjerite nadgledanje opskrbe podataka za fazu napredovanja opskrbe

Mjere

Količine u kg (neto težina), vrijednosti u euro i u nacionalnim valutama, cijene u EUR/kg ili u nacionalnim valutama/kg

Količine u kg (neto težina), vrijednosti u euro, cijene u EUR/kg

Količine u kg (neto težina), vrijednosti u euro, cijene u EUR/kg

Količine u neto težini, vrijednosti u euro, cijene u EUR/kg

Provjere kakvoće

Provode se različite provjere:
- provjera formata datoteke
- postojanje šifri
- duplikati
- prve provjere vezane uz cjenovne pragove
- ručna provjera usporedivosti s prethodnom godinom vezana uz količine i cijene za svaku pojedinačnu vrstu i mjesto prodaje

Pristup podatcima

jednostavne tablice
napredna tablica EU, NO, IS i UK

jednostavne tablice
napredna tablica EU, NO, IS i UK

jednostavne tablice
napredna tablica EU, NO, IS i UK

jednostavne tablice

Posljednje ažuriranje Metadata

31-01-2020

Za više informacija, molimo Vas da se obratite na: contact-us@eumofa.eu