Iskrcavanja

         Opispodatci i izvještaji

 

Opis

 

Iskrcavanja  se odnose na početno iskrcavanje bilo koje količina proizvoda s ribarskog plovila na tlo u određenoj državi, neovisno o nacionalnosti plovila koje izvršava iskrcavanja, kao i na proizvode ribarstva koje je iskrcalo plovilo države u državama koje nisu članice EU. Iskrcavanja se iznose u neto težini.

U EUMOFA-i  su iskrcavanja dostupna pod godišnjim podatcima. Podatci potječu iz EUROSTAT-a koji ih dobiva od nacionalnih administracija. Za više detalja, pogledajte:

 

Godišnji pokazatelji

 

 

podatci i izvještaji

 

Unaprijed definirani upiti o iskrcavanjima:

 

Godišnji odjeljak
 

Ad-hoc upiti o iskrcavanjima:

 

Godišnji odjeljak