Mjesečne i tromjesečne jednostavne tablice

Prva prodaja (mjesečno)

Prva prodaja (tromjesečno)