„S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.”

Što se tiče opservatorija EUMOFA, svi postupci sakupljanja, upravljanja i širenja podataka koje je za Ujedinjeno Kraljevstvo prije njegovog istupanja iz Europske unije obavljao opservatorij EUMOFA, jednaki su onima koji se primjenjuju za sve države članice EU-a.

Nakon datuma istupanja, podaci koji se odnose na Ujedinjeno Kraljevstvo više neće biti uvršteni u skupne podatke za EU pri opservatoriju EUMOFA već će biti prikazani u odvojenim dijelovima s ostalim državama koje nisu članice EU-a.

U nastavku je dostupan sažetak sveobuhvatnog pristupa koji je usvojen za svaki skup podataka opservatorija EUMOFA. Više detalja dostupno je u općim metapodacima (poveznica) ili u specifičnim metapodacima dostupnim za svaku jednostavnu i naprednu tablicu.

 

TJEDNI PODACI

Ujedinjeno Kraljevstvo se smatra dijelom EU-a do 5. tjedna 2020. godine te su njegovi podaci do tog datuma dostupni u svim tablicama na razini EU-a. Počevši od 6. tjedna 2020. godine, podaci za Ujedinjeno Kraljevstvo dostupni su zasebno, s ostalim državama koje nisu članice EU-a (Island i Norveška).

 

MJESEČNI PODACI

Ujedinjeno Kraljevstvo se smatra dijelom EU-a do siječnja 2020. te su njegovi podaci do tog mjeseca dostupni u svim tablicama na razini EU-a. Počevši od veljače 2020. godine, podaci za Ujedinjeno Kraljevstvo dostupni su zasebno, s ostalim državama koje nisu članice EU-a (Island i Norveška).

 

GODIŠNJI PODACI

Ujedinjeno Kraljevstvo se smatra dijelom EU-a do 2019. godine te su njegovi podaci do te godine dostupni u svim tablicama na razini EU-a. Počevši od 2020. godine, godišnji podaci za Ujedinjeno Kraljevstvo više nisu dostupni u opservatoriju EUMOFA.