Podatci i upiti

         Opis, Organizacija podataka, Unaprijed definirane upute, Ad-hoc upiti

Opis

 

Podatci se sakupljaju iz Europskih institucija, od EU Država članica, Norveške i Islanda te od opskrbljivača privatnim podatcima. Izvode se redovite provjere u cilju nadgledanja kakvoće i pouzdanosti podataka tijekom faza sakupljanja, raščlambe i diseminacije.

 

U cilju analize i nadgledanja tržišnih trendova koji su harmonizirani u 12 proizvodnih skupina i 97 glavnih tržišnih vrsta, koje se odabiru na temelju njihovog značaja u odnosu na prve prodaje i njihov značaj za trgovinu Europske unije.

 

Podatci su također harmonizirani u 4 prezentacije (u cjelini; u izvadcima; prema proizvodu; nedefinirano) i 5 stanja čuvanja (svježi; zamrznuti; sušeni-slani-dimljeni; gotovi-čuvani; nedefinirano).  

 

Organizacija podataka

 

Podatci u bazi podataka EUMOFA-e su organizirani u tri odjeljka:

 

Tjedni pokazatelji

Mjesečni pokazatelji

Godišnji pokazatelji

 

Podatci su dostupni pomoću dvije vrste upita:

 

Unaprijed definiranih uputa koji sadrže unaprijed odabrane opcije za dobivanje brzih izvještaja koji su rezultat upita. Unaprijed definirani upiti su dostupni za tjedne, mjesečne i godišnje podatke.

 

Ad-hoc upiti se osobno definiraju kako bi pružili određene podatke koji se mogu filtrirati na temelju Vaših potreba. Ad hoc upiti su dostupni za tjedne, mjesečne i godišnje podatke.