Potrošnja

         OpisPodatci i izvještaji

 

Opis

Potrošnja se odnosi na količinu proizvoda ribarstva i akvakulture koji se konzumiraju tijekom zadanog razdoblja i unutar zemljopisnog područja, kao što je država.

U EUMOFA-i se pruža potrošnja kao ˶prividna potrošnja” prema godišnjim podatcima i kao ˶potrošnja svježih proizvoda po kućanstvu” prema mjesečnim trendovima i godišnjim podatcima.

Prividna potrošnja se izračunava pomoću bilance prodaje koja pruža procjenu opskrbe proizvoda ribarstva i akvakulture raspoložive za ljudsku potrošnju na razini EU. Izlov namijenjen ribljem brašnu (industrijski izlov) je isključen. Također su iz uvoza i izvoza isključeni proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani.

Izračun bilance prodaje temelji se na jednadžbi:

Prividna potrošnja =

[(sveukupni izlov – industrijski izlov) + akvakultura + uvoz] – izvoz.

Potrošnja svježih proizvoda po kućanstvu predstavlja zabilježenu potrošnju prema uzorku prosječnog domaćinstva u državi. Ove podatke EUMOFA dobiva od opskrbljivača privatnim informacija. Za više detalja pogledajte:

Mjesečni pokazatelji

Godišnji pokazatelji

 

Podatci i izvještaji

Unaprijed definirani upiti vezani uz prividnu potrošnju:

Godišnji odjeljak

Unaprijed definirani upiti vezani uz potrošnju kućanstva:

Mjesečni odjeljak

Godišnji odjeljak