Akvakultura

         Opis, PoveznicePodatci i izvještaji

 

Opis

 

Akvakultura se odnosi na uzgoj vodenih organizama (slatkovodnih i morskih), poput riba, mekušaca, rakova i morskih algi. Podatci o akvakulturi raspoloživi su u ekvivalentu žive vage i vrijednosti.

 

U EUMOFA-i su podatci vezani uz akvakulturu dostupni pod godišnjim podatcima. Podatci potječu iz EUROSTAT-a koji ih dobiva od nacionalnih administracija. Za više detalja, pogledajte:

 

Godišnji pokazatelji

 

Poveznice

 

Činjenice iz akvakulture (2015.)

 

Činjenice i brojke (2016.). Dostupno na engleskom

 

 

 

Podatci i izvještaji

 

Unaprijed definirani izvještaji vezani uz akvakulturu:

Godišnji odjeljak

Ad-hoc upiti vezani uz akvakulturu:

Godišnji odjeljak