Usluge koje pružamo

Konsolidirana baza podataka koja uključuje sažete i harmonizirane podatke te široku mrežu stručnjaka iz područja ribarstva i akvakulture koji predstavljaju okosnicu mreže usluga tržišnog izvješćivanja. Podatci su harmonizirani za 108 glavnih komercijalnih vrsta i 12 tržišnih skupina te su dostupni počevši od prve prodaje do potrošnje i to na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi, na jedinstvenoj internetskoj stranici, te na sva 24 službena jezika EU-a. Neki se podatci mogu također izvući na višoj razini razvrstavanja ili pomoću usluge preuzimanja.

Podatci su javno dostupni bez obveze registracije.

Što je učinjeno do sada i budući razvoj

Razvojni proces i svi rezultati temelje se na glavnom cilju opservatorija EUMOFA odnosno na pružanju pouzdanih, dosljednih i korisnih podataka i informacija o tržištu EU-a za proizvode iz ribarstva i akvakulture.

Počevši od probne faze, opservatorij EUMOFA je postupno proširio vlastite usluge u cilju:

  • Povećanja pokrivenosti opskrbnog lanca i broja zemalja uključenih u sustav sakupljanja;
  • Poboljšanja alata za širenje informacija uz pružanje pregleda i tržišnih pokazatelja;
  • Analize međunarodnog okvira i trgovinskih tokova.

Počevši od 2016., primjenjuje se interaktivni pristup s video podukom i ostalim alatima koji pružaju potporu korisnicima kod izvlačenja podataka iz baze podataka.

Tko smo

EUMOFA predstavlja inicijativu Komisije EU-a – Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo (GU MARE).

Međunarodni tim stručnjaka iz područja ribarstva i akvakulture i analitičara, svakodnevno nadzire tržište EU-a. Tim opservatorija EUMOFA provjerava sakupljene podatke i tumači ih pomoću vlastitih mnogostrukih kontaktnih točki u različitim zemljama EU-a.

Odbor za publikaciju, kojeg čine stručni referenti Europske komisije i predstavnici tima opservatorija EUMOFA, određuje uredničku politiku i nadgleda sve publikacije.

Pod nadzorom Europske komisije, uslugama opservatorija EUMOFA upravlja skupina tvrtki pod vodstvom društva COGEA (Italija) u suradnji sa:

  • AND (Francuska),
  • EUROFISH (Danska),
  • KONTALI ANALYSE (Norveška),
  • Business Integration Partners (Italija).

 

Gledište i zaključci predstavljeni u svim publikacijama odražavaju mišljenje/a autora, te ne odražavaju pod obaveznim mišljenje EU Komisije ili njezinih službenika