TÁSCAIRÍ SEACHTAINIÚLA

Eolas ginearálta

Toirteanna, luachanna agus praghsanna a bhailíodh maidir le speicis roghnaithe agus le margaí roghnaithe, de réir na bpríomhspeiceas a aithníonn na húdaráis náisiúnta

         

Céimeanna shlabhra an

soláthair san áireamh  

Céad díolachán

Mórdíol

Allmhairiú

Miondíol

Cineál sonraí

Toirteanna, luachanna agus praghsanna an chéad díolacháin de réir nótaí díolacháin taifeadta ag ceantanna

Praghsanna, toirteanna agus luachanna taifeadta ag margaí mórdhíola

Praghsanna allmhairithe maidir le táirgí allmhairithe ó thíortha neamh-AE roghnaithe 

Praghsanna miondíola taifeadta trí ghrinniú praghsanna in ollmhargaí nó taifeadta trí phainéil theaghlaigh

Cuimsiú geografach

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Gach tír AE, comhiomlánaithe ag leibhéal an AE

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Speicis /strong>

féach na meiteashonraí a leanas

Sraith stairiúil

Ón 2008

Ón 2009

Ón 2011

Ón 2008

Aga moille

Seachtain i ndiaidh an díolacháin

Seachtain i ndiaidh an díolacháin

Seachtain i ndiaidh an díolacháin

 

Foinsí

BS an AE
Foinsí príobháideacha
féach meiteashonraí faoi choinne níos mó eolais

nó seiceáil an mhonatóireacht ar sholáthar na sonraí le feiceáil cad é mar atá na soláthair

BS an AE
féach meiteashonraí faoi choinne níos mó eolais

nó seiceáil an mhonatóireacht ar sholáthar na sonraí le feiceáil cad é mar atá na soláthair

AS TAXUD

Seiceáil an mhonatóireacht ar sholáthar na sonraí le feiceáil cad é mar atá na soláthair

BS an AE
Foinsí príobháideacha
féach meiteashonraí faoi choinne níos mó eolais

nó seiceáil an mhonatóireacht ar sholáthar na sonraí le feiceáil cad é mar atá na soláthair

Tomhais

Toirteanna in kg (glanmheáchan),luachanna in euro agus airgeadraí náisiúnta,praghsanna in EUR/kg nó airgeadraí náisiúnta /kg

Toirteanna in kg (glanmheáchan),luachanna in euro,praghsanna in EUR/kg

Praghsanna in EUR/kg

Praghsanna in EUR/kg

Seiceálacha cáilíochta

Déantar seiceálacha éagsúla:
- seiceáil formáide comhaid
- an bhfuil cóid ann
- dúblaigh
- céad seiceálacha ar thairseacha praghais
- seiceáil láimhe ar inchomparáideacht le blianta roimhe sin maidir le toirteanna agus praghsanna de gach seiceas ar leith agus i ngach áit díolacháin

Fáil ar na sonraí

táblaí simplí
tábla casta

EU, NO, IS agus UK

táblaí simplí
tábla casta

EU, NO, IS agus UK

táblaí simplí
tábla casta

 EU, NO, IS agus UK

táblaí simplí
tábla casta

EU, NO, IS agus UK

Nuashonrú is déanaí

de na meiteashonraí

31-01-2020

Le tuilleadh eolais a fháil scríobh chugainn ag: contact-us@eumofa.eu