Trade

         Cur síos, NaiscSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

 

Is ionann onnmhairí (amach as an AE) agus earraí a thaifeadann Ballstáit nuair a imíonn siad as limistéar an AE (ní chuirtear iompar san áireamh).

 

Is ionann allmhairí (isteach san AE) agus earraí a thaifeadann Ballstáit nuair a thagann siad isteach i limistéar an AE (ní chuirtear iompar san áireamh).

 

Taifeadann staidreamh faoi thrádáil laistigh den AE, trádáil na n-earraí idir Bhallstáit an AE.

 

Is é an dearbhú custaim gnáthfhoinse an staidrimh faoi thrádáil lasmuigh den AE. Maidir le trádáil laistigh den AE, is é gnólacht ar bith atá cláraithe chun críche CBL a thrádálann earraí le Ballstáit eile.

 

Maidir le honnmhairí, is í an tír chomhpháirtíochta an tír a aithnítear ag am an onnmhairithe mar cheann scríbe na n-earraí.

 

Maidir le hallmhairí, is í an tír chomhpháirtíochta an tír as ar tháinig na hearraí ó thús.

 

In EUMOFA tá sonraí faoi thrádáil ar fáil faoi phraghsanna seachtainiúla (allmhaire as tíortha lasmuigh den AE), treochtaí míosúla agus sonraí bliantúla. Is as EUROSTAT – COMEXT a thagann na sonraí. Le tuilleadh eolais a fháil faoi cháilíocht staidrimh Eorpaigh ar thrádáil idirnáisiúnta earraí, féach an doiciméad seo.  Faoi choinne tuilleadh eolais ar shonraí trádála san EUMOFA, féach:

 

Táscairí míosúla

Táscairí bliantúla

 

Naisc

 

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products (2015). Ar fáil i mBéarla.
 

Eurostat: Quality report on European statistics on international trade in goods (2014). Ar fáil i mBéarla.