Meiteashonraí

Bailiú sonraí

Teideal Cur Síos Action
Metadata 1 – Sakupljanje podataka Cuireann “Bailiú sonraí” síos ar an mhodheolaíocht a úsáideann Faireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach agus um Tháirgí Dobharshaothraithe (EUMOFA) le sonraí a bhailiú ó fhoinsí éagsúla, agus soláthraíonn sé mionsonraí agus sonraíochtaí uilig dá mbaineann leis na sonraí bailithe (cineál sonraí, minicíocht, aga moille, bunús na sonraí, srl.).
Iarscríbhinn 1 Táirgí roghnaithe ag leibhéal an AE/Náisiúnta

Bainistiú sonraí

Teideal Cur Síos Action
Metadata 2 - Data management Cuireann “Bainistiú sonraí” síos ar ghnásanna Fhaireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach agus um Tháirgí Dobharshaothraithe (EUMOFA) chun na sonraí bailithe a chomhchuibhiú.
Iarscríbhinn 1 Liosta de na Príomhspeicis Thráchtála agus de na Grúpaí Tráchtearraí
Iarscríbhinn 2 Liostaí de Staideanna leasúcháin agus de Léirithe EUMOFA
Iarscríbhinn 3 Comhghaolú Príomhspeicis Tráchtála/Grúpa Tráchearraí agus cóid CTL
Iarscríbhinn 4 Comhghaolú Príomhspeicis Tráchtála/Grúpa Tráchearraí agus AC-8 ó 2001 go 2021
Iarscríbhinn 5 Tábla comhghaolaithe idir cóid CTL an léirithe agus na staide leasúcháin agus léirithe agus staideanna leasúcháin de chuid EUMOFA
Iarscríbhinn 6 Tábla comhghaoil de cóid léirithe EUMOFA agus staideanna leasúcháin agus léirithe de chuid EUMOFA
Iarscríbhinn 7 Fachtóirí coinbhéartachta de réir cód AC-8 ó 2001 go 2021
Iarscríbhinn 8 Tábla comhghaoil Calafoirt/Boird fharraige
Iarscríbhinn 9 Comhghaolú Príomhspeicis Tráchtála/Grúpa Tráchearraí agus HS-6 ó 1996 go 2021
Iarscríbhinn 10 Comhghaolú Príomhspeicis Tráchtála/Grúpa Tráchearraí agus Norwegian HS-8 ó 2001 go 2021
Iarscríbhinn 11 Comhghaolú Príomhspeicis Tráchtála/Grúpa Tráchearraí agus Icelandic HS-8 ó 2001 go 2021