Comhardú an tsoláthair

Tá comhardú an tsoláthair déanta le meastachán a thabhairt den tsoláthar atá ar fáil mar bhia an duine, idir thomhaltas iomlán agus thomhaltas per capita. Sa tábla thíos tá comhardú an tsoláthair ag leibhéal an AE mar iomlán agus de réir grúpa tráchtearraí agus príomhspeicis thráchtála.