Processing

         Cur síos, NaiscSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

 

Is ionann próiseáil tháirgí an iascaigh agus an dobharshaothraithe (TID) agus na próisis a chlaochlaíonn an bunábhar go táirge deiridh a sholáthraítear don chustaiméir.
 

In EUMOFA tá sonraí próiseála ar fáil faoi shonraí bliantúla. Is ó EUROSTAT – PRODCOM “Staidreamh ar tháirgeadh earraí monaraithe”. Faoi choinne tuilleadh eolais, féach:

 

Táscairí bliantúla

 

Naisc

 

Earnáil phróiseáil éisc an AE: fíricí agus figiúirí (2016). Ar fáil i mBéarla.
 

 

Sonraí agus Tuarascálacha

 

Iarratais réamhshainithe faoi phróiseáil:

 

Rannán bliantúil