Who

An Coimisiún Eorpach Ballstáit an AE
DG MARE
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ an Iorua agus an Íoslainn)
 
EBT Globefish Soláthróirí príobháideacha sonraí
 

What

Céad díolachán Mórdhíol
 
Allmhairiú/onnmhairiú Próiseáil
 
Miondíol Comhardú an tsoláthair