Céad díolacháin ag leibhéal an mhargaidh

Leis an uirlis seo, féadann an t-úsáideoir rochtain a fháil ar shonraí míosúla na gcéad díolachán de réir áite díolacháin trí mheán léarscáile idirghníomhaí. Féadann an t-úsáideoir an t-iarratas a oiriúnú de réir a riachtanas ach scagairí a roghnú ar an taobh clé. Ní chlúdaíonn na sonraí ach áiteanna díolacháin a thuairiscíonn BS an AE, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe d’EUMOFA. Sloinntear toirteanna mar ghlanmheáchan maidir le tíortha an AE agus an Ríocht Aontaithe agus mar choibhéis beomheáchain (lwe) maidir leis an Iorua. Sloinntear praghsanna in EURO/kg (gan CBL). Maidir leis an Iorua, sloinntear in EURO/kg de bheomheáchan iad.
Maidir leis na hainmneacha a úsáidtear ar an léarscáil seo agus an chaoi a gcuirtear an t-ábhar i láthair ar an léarscáil, níl an tAontas Eorpach ag tabhairt tuairim ar bith uaidh faoin stádas dlíthiúil atá ag aon tír, aon chríoch, aon chathair nó aon cheantar ná atá ag údarás nó teorainneacha aon tíre, críche, cathrach nó ceantair.

Áit díolacháin
Líon na n-‘Áiteanna díolacháin’

Mura bhfuil scagaire roghnaithe, taispeántar sonraí don tréimhse is déanaí dá bhfuil ar fáil.

Roghnaigh tráchtearra le míreanna a thaispeáint sna scagairí a leanas