Landings

         Cur síosSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

 

Is ionann cuir i dtír  agus díluchtú tosaigh táirgí ar bith iascaigh ó shoitheach iascaireachta go talamh i dtír ar leith, beag beann ar náisiúntacht na soithí a chuireann i dtír, ach ina theannta sin táirgí iascaigh a chuireann soithí na tíre go talamh i dtíortha neamh-AE. Tuairiscítear cuir i dtír de réir glanmheáchain.

In EUMOFA  tá sonraí faoi chuir i dtír ar fáil faoi shonraí bliantúla. Is ó EUROSTAT iad na sonraí, agus bailíonn sé siúd ó riaracháin náisiúnta iad. Faoi choinne nóis mó eolais, féach:

 

Táscairí bliantúla

 

 

Sonraí agus Tuarascálacha

 

Iarratais réamhshainithe faoi chuir i dtír:

 

Rannán bliantúil
 

Iarratais ad hoc faoi chuir i dtír:

 

Rannán bliantúil