First Sale

         Cur síosSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

 

Is ionann céad díolachán  agus an t-iasc a dhíoltar nó a chláraítear ag ionad ceant le ceannaitheoirí cláraithe nó le heagraíochtaí táirgthe (ET). Tuairiscítear toirteanna, luach agus praghsanna. Tuairiscítear toirt de réir glanmheáchain. Ní hionann céad díolacháin agus cuir i dtír, nó ní chuimsíonn an chéad cheann iasc a chuireann soithí i dtír ar le comhlachtaí próiseála iad nó díolacháin dhíreacha le próiseálaithe.

In EUMOFA tá sonraí faoi chéad díolacháin ar fáil sa rannán faoi phraghsanna seachtainiúla agus treochtaí míosúla. Bailítear sonraí ó riaracháin náisiúnta agus ó fhoinsí tráchtála. Faoi choinne níos mó eolais, féach:

 

Táscairí seachtainiúla

Táscairí míosúla

 

 

Sonraí agus Tuarascálacha

 

Iarratais réamhshainithe faoi chéad díolachán:

 

Rannán seachtainiúil

Iarratais ad hoc faoi chéad díolachán:
 

Iarratais ad hoc faoi chéad díolachán:

 

Rannán seachtainiúil:

an Aontais Eorpaigh

An Iorua agus an Íoslainn

Iarratais ad hoc faoi chéad díolachán::

an Aontais Eorpaigh

An Iorua agus an Íoslainn

Tíortha Eile