User Support

     Tacaíocht don úsáideoir CCanna

 

Tacaíocht don úsáideoir

 

Le cuidiú le húsáideoirí cleachtadh a thabhairt don tsuíomh gréasáin agus cuardaigh a dhéanamh, cruthaíodh na físeáin teagaisc seo a leanas:

Asset Publisher

User support 2

 

Má tá soiléiriú ar bith de dhíth ort nó má tá barúil nó moladh feabhsúchán agat, bí i dteagmháil linn agus fáilte ag an seoladh r-phoist seo: contact-us@eumofa.eu

 

Má tá ceist ar bith agat maidir le suíomh gréasáin EUMOFA, nó lena oibriú agus a chóras iarratais ar shonraí, cuir glaoch ar cheann de na huimhreacha shaorghlao seo a leanas:

 

An Bheilg: 0800-761-10
An Fhrainc: 0800-901174
An Ghearmái 0800-181-1647
An Spáinn: 900-868516
An Ríocht Aontaithe: 0-808-101-0950
Gach tír eile (uimhir neamh-shaorghlao): 0039-06-853-735-37

 

Níl an tacaíocht theicniúil ar fáil ach i mBéarla, ón Luan go dtí an Aoine ó 10:00 go 13:00 agus ó 15:00 go 17:00 Am Lár na hEorpa.

 

Níl an tseirbhís seo ar fáil ó fhóin phóca.

FAQs

CCanna – Ceisteanna Coitianta

 

Ón idirghníomh le húsáideoirí EUMOFA, tháinig na ceisteanna seo a leanas chugainn. Tugtar na freagraí ach cliceáil ar na ceisteanna.

Ceisteanna coitianta

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Items per Page
Showing 7 results.