Weekly indicators

Céad díolachán

Foinsí : Nótaí díolacháin / Sonraí ceantanna

Mórdhíol

Foinsí : margaí mórdhíola (trí riaracháin Bhallstát)

Allmhairiú

Foinse : DG Taxud TSS

Miondíol

Foinsí : Suirbhéanna a rinne Ballstáit; Soláthróirí Sonraí Eorpacha

Monthy Trends

Céad díolachán

Foinsí: Nótaí díolacháin

Allmhairiú/Onnmhairiú

Foinsí: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Riaracháin, EBT-Globefish

 

Mórdhíol

Foinsí: Piraeus

 

Tomhaltas

Foinsí: Europanel

Yearly Data

 

Gach aon chéim de shlabhra an tsoláthair

ach amháin an mórdhíol
Foinsí: EUROSTAT agus riaracháin Ballstát

Site Map