Déan teagmháil linn

Tá EUMOFA ar fáil le gach soiléiriú is gá a fhreagairt agus le moltaí a bhailiú faoi na seirbhísí a fheabhsú.

Déan teagmháil linn ag an r-phost seo agus fáilte: contact-us@eumofa.eu

 

Má tá ceist ar bith agat faoi shuíomh gréasáin EUMOFA, faoina oibriú nó faoina chóras iarratais sonraí, cuir scairt ar cheann de na huimhreacha saorghlao seo a leanas:

An Bheilg: 0800-761-10
An Fhrainc: 0800-901174
An Ghearmáin: 0800-181-1647
An Spáinn: 900-868516
Gach tír eile (ní uimhir shaorghlao atá i gceist): 0039-06-853-735-37

Ní thugtar tacaíocht theicniúil ach i mBéarla, ón Luan go dtí an Aoine ó 10:00 go 13:00 agus ó 15:00 go 17:00 Am Lár na hEorpa. Níl an tseirbhís seo ar fáil ó fhóin phóca.

 

Cead úsáid a bhaint as an bhfaisnéis a thug tú
Bainfidh EUMOFA úsáid as an bhfaisnéis a thugann tú ar an bhfoirm seo le teagmháil a dhéanamh leat agus le tú a choinneáil ar an eolas trí mheán Nuachtlitreacha agus R-phost Díreach. Is féidir leat athchomhairle a dhéanamh am ar bith ach cliceáil ar an nasc díchláraithe i mbuntasc r-phoist ar bith a fhaigheann tú uainn, nó teagmháil a dhéanamh linn ag contact-us@eumofa.eu. Beidh an-aird againn ar do chuid faisnéise. Le tuilleadh eolais a fháil faoinár gcleachtas príobháideachais, féach ar an leathanach “Cosaint sonraí pearsanta” inár suíomh gréasáin.

Buneolas ar EUMOFA agus ar uirlisí tacaíochta

Sa rannán seo stóráiltear an t-ábhar meán go léir dá dtáirgeann EUMOFA. Tá ábhar ann a mhíníonn conas úsáid a bhaint as an suíomh.

Buneolas ar EUMOFA
Amharc ar fhíseán gearr faoi Fhaireachlann EUMOFA le fáil amach faoina cuid cuspóirí, a feidhmiú agus na sonraí agus na hanailísí atá le fáil inti.

Físeán teagaisc: táblaí casta a thógáil – trádáil
Amharc ar an bhfíseán seo le feiceáil conas tábla casta a thógáil. Foghlaim conas toirteanna, luachanna agus praghsanna éisc a asbhaint a allmhairíonn agus a onnmhairíonn an AE gach bliain.

Físeán teagaisc: conas tábla casta a thógáil – céad díolachán
Amharc ar an bhfíseán seo le feiceáil conas tábla casta a thógáil. Foghlaim conas toirteanna, luachanna agus praghsanna éisc a asbhaint a dhíoltar gach mí in áiteanna díolacháin an AE