Consumption

         Cur síosSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

Is ionann tomhaltas agus an méid táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a chaitear i dtréimhse áirithe agus i limistéar áirithe, amhail tír.

In EUMOFA tugtar tomhaltas mar “tomhaltas dealraitheach” faoi shonraí bliantúla agus mar “tomhaltas táirgí úra i dteaghlaigh” faoi threochtaí míosúla agus sonraí bliantúla.

Ríomhtartomhaltas dealraitheach trí mheán chlár comhardaithe an tsoláthair a thugann meastachán de sholáthar táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe atá ar fáil do thomhaltas ag daoine ag leibhéal an AE. Cuirtear gabhálacha dírithe ar mhin éisc (gabhálacha tionsclaíocha) as an áireamh. Fágtar táirgí neamhbhia as allmhairí agus onnmhairí freisin.

Tá ríomh chlár comhardaithe an tsoláthair bunaithe ar an gcothromóid:

Tomhaltas dealraitheach =

= [(iomlán na ngabhálacha – gabhálacha tionsclaíocha) + dobharshaothrú + allmhairí] – onnmhairí.

Is ionann tomhaltas táirgí úra i dteaghlaigh agus an tomhaltas a thaifeadann sampla teaghlach sa tír. Ceannaíonn EUMOFA na sonraí seo ó sholáthróir faisnéise príobháideach. Faoi choinne tuilleadh eolais féach:

Táscairí míosúla

Yearly indicators

 

Sonraí agus Tuarascálacha

Iarratais réamhshainithe faoi thomhaltas dealraitheach:

Rannán bliantúil

Iarratais réamhshainithe faoi thomhaltas teaghlach:

Rannán míosúil

Rannán bliantúil