Aquaculture

         Cur síos, NaiscSonraí agus Tuarascálacha

 

Cur síos

 

Is ionann dobharshaothrú agus tógáil orgánach uisceach (fionnuisce nó sáile), amhail éisc, moilisc, crústaigh agus plandaí uisceacha. Tuairiscítear sonraí dobharshaothraithe de réir coibhéise beomheáchain agus luacha.

 

In EUMOFA tá sonraí dobharshaothraithe ar fáil faoi shonraí bliantúla. Is ó EUROSTAT a thagann na sonraí, agus bailíonn sé siúd ó riaracháin náisiúnta iad. Faoi choinne tuilleadh eolais, féach:

 

Táscairí bliantúla

 

Naisc

 

Fíricí um dhobharshaothrú (2015). Available in English

 

Fíricí agus Figiúirí (2016). Available in English.

 

 

Sonraí agus Tuarascálacha

 

Iarratais réamhshainithe faoin dobharshaothrú:

Rannán bliantúil

Iarratais ad hoc faoin dobharshaothrú:

Rannán bliantúil