Vuosittaiset yksinkertaiset taulukot

Kalastus - puretut saaliit

Vesiviljely

Tuonti

Vienti

Käsittely

Kulutus