VUOSITTAISET INDIKAATTORIT

Yleistiedot

Määrät, arvot ja hinnat kootaan kullekin erilliselle lajille ja kustakin erillisestä markkinapaikasta tai kansalliselta tasolta

       

 

 

Katetut toimitusketjun vaiheet  

Puretut saaliit

Vesiviljely

Tuonti/vienti

Käsittely

Kulutus

Tiedon tyyppi

Viljeltyjen tuotteiden määrät, arvot ja hinnat

Viljeltyjen tuotteiden määrät, arvot ja hinnat

Tuonnin/viennin määrät, arvot ja hinnat tuotteille, jotka tuodaan/viedään kaikista EU-maista ja valituista ei-EU-maista

Käsiteltyjen kala- ja vesiviljelytuotteiden määrät, arvot ja hinnat

Tärkeimpien kotitalouksien kuluttamien tuoretuotteiden määrät, arvot ja hinnat

Maantieteellinen peittävyys

Jokainen EU:n :sta Jäsenvaltiosta

Jokainen EU:n :sta Jäsenvaltiosta

Jokainen :sta EU:n jäsenvaltiosta, sekä Chile, Kiina, Norsunluurannikko, Ecuador, Egypti, Peru, Etelä-Korea, Sveitsi, Thaimaa,Ukraina, USA, Japani

Jokainen EU:n :sta Jäsenvaltiosta

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Lajit

Kaikki yksittäiset tallennetut lajit, koottuna tärkeimpien kaupallisten lajien tasolle

Kaikki yksittäiset tallennetut lajit, koottuna tärkeimpien kaupallisten lajien tasolle

Kaikki yksittäiset tallennetut lajit, koottuna tärkeimpien kaupallisten lajien tasolle

Kaikki yksittäiset kalastustuotteet, jotka ovat EUROSTATin tietokannassa

Tärkeimmät kyseisessä maassa kulutetut tuoretuotteet + kooste “muista tuoreista lajeista”, jotka eivät sisälly valittuihin tuotteisiin

Historiasarjat

lähtien 2000

lähtien 2000  

lähtien 2001  

Lähtien 2001

Lähtien 2010

Aikaviive

12-24 kuukautta

12-36 kuukautta

40 vuorokautta viitekuukauden jälkeen EU:n ulkopuoliselle kaupalle ja 70 vuorokautta EU:n sisäiselle kaupalle

12-36 kuukautta

2 kuukautta viitejakson jälkeen

Lähteet

EU MS
Ks. metatiedot saadaksesi lisätietoja

tai tarkista tietojen toimituksen valvonta toimitusten tilannekatsausta varten

EU MS
Ks. metatiedot saadaksesi lisätietoja

tai tarkista tietojen toimituksen valvonta toimitusten tilannekatsausta varten

EUROSTAT / COMEXT

Tarkista tietojen toimituksen valvonta toimitusten tilannekatsausta varten

EUROSTAT / PRODCOM

Tarkista tietojen toimituksen valvonta toimitusten tilannekatsausta varten

EUROPANEL – TNS

Tarkista tietojen toimituksen valvonta toimitusten tilannekatsausta varten

Toimenpiteet

Määrät kg (nettopaino)
arvo euroina,
hinnat EUR/kg

Määrät kg (nettopaino)
arvo euroina,
hinnat EUR/kg

Määrät kg (nettopaino)
arvo euroina,
hinnat EUR/kg

Määrät kg (nettopaino)
arvo euroina,
hinnat EUR/kg /p>

Määrät nettopainona
arvo euroina,
hinnat EUR/kg

Laatutarkistukset

Erilaisia tarkistuksia suoritetaan:
- tiedostomuodon tarkistus
- koodien olemassaolon tarkistus
- duplikaatit
- ensimmäiset tarkistukset hintakynnyksillä
- manuaalinen tarkistus vertailtavuudesta edelliseen vuoden määriin ja hintoihin kullekin erilliselle lajille ja myyntipaikalle

Pääsy tietoihin

yksinkertaiset taulukot
kehittyneet taulukot

EU

yksinkertaiset taulukot
kehittyneet taulukot

EU

yksinkertaiset taulukot
kehittyneet taulukot

EU

yksinkertaiset taulukot

yksinkertaiset taulukot

Metatiedot viimeksi päivitetty

31-01-2020

Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä osoitteella: contact-us@eumofa.eu