Kauppa

         Kuvaus, linkitTiedot ja Raportit

 

Kuvaus

 

Viennit (EU:n ulkopuolinen) ovat tuotteita, jotka Jäsenvaltiot kirjaavat kun ne viedään pois EU:n alueelta (kauttakulku ei sisälly).

 

Tuonnit (EU:n ulkopuolinen) ovat tuotteita, jotka Jäsenvaltiot kirjaavat kun ne tuodaan EU:n alueelle (kauttakulku ei sisälly).

 

EU:n sisäisen kaupan tilastot kirjaavat EU:n Jäsenvaltioiden välisen kaupan.

 

EU:n ulkopuolisten kauppatilastojen standardilähde ovat tulliselvitykset. EU:n sisäisen kaupan lähteitä ovat kaikki ALV-rekisteröidyt liiketoiminnan harjoittajat, jotka käyvät kauppaa muiden Jäsenvaltioiden kanssa.

 

Viennissä kumppanimaa on maa, joka viennin yhteydessä tunnistetaan tuotteiden lopulliseksi kohdemaaksi.

 

Tuonneissa kumppanimaa on tuotteiden alkuperämaa.

 

EUMOFAssa EUMOFAssa kaupankäyntitiedot ovat saatavilla viikoittaisina hintoina (tuonti EU:n ulkopuolelta), kuukausittaisina trendeinä ja vuosittaisina tietoina. Tietojen lähde EUROSTAT – COMEXT. Saadaksesi lisätietoja kansainvälisen tavarakaupan eurooppalaisten tilastojen laadusta, katso seuraava asiakirja.  Nähdäksesi tarkempia tietoja EUMOFAn kaupankäyntitiedoista, katso:

 

Kuukausittaiset indikaattorit

Vuosittaiset indikaattorit

 

Linkit

 

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products (2015). Saatavana Englanniksi.
 

Eurostat: Laaturaportti Euroopan tilastoista kansainvälisestä tavaran kaupasta (2014). Saatavana Englanniksi.