Metatiedot

Tietojen keruu

Otsikko Kuvaus Toiminto
Metadata 1 - Tietojen keruu "Tietojen keruu" kuvaa Euroopan kalatalouden ja vesiviljelyn markkinaobservatorion (EUMOFA) käyttämän menetelmän koota tietoa eri lähteistä, sekä kuvaten kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja määritykset kerätyn tiedon sisällöstä (tiedon tyyppi, taajuus, aikaviive, tiedon lähde, jne.).
Liite 1 Valitut tuotteet EU:n/kansallisella tasolla

Datan hallinta

Otsikko Kuvaus Toiminto
Metadata 2 - Datan hallinta "Datan hallinta" kuvaa Euroopan markkinoiden Observatorion omaksumia käytänteitä kala- ja vesistökasvatustuotteille (EUMOFA) tietojen keräämisen harmonisoimiseksi.
Liite 1 Lista kaupallisesti tärkeimmistä lajeista ja tuoteryhmistä
Liite 2 Lista EUMOFA-säilytystiloista ja tarjonnasta
Liite 3 Kaupallisesti tärkeimpien lajien/tuoteryhmien ja ERS-koodien vastaavuus
Liite 4 Kaupallisesti tärkeimpien lajien/tuoteryhmien ja CN-8 2001-2022:n vastaavuus
Liite 5 ERS tarjonta- ja säilytystilojen koodien ja EUMOFAn tarjonta- ja säilytystilojen vastaavuustaulukko
Liite 6 EUROSTAT-tarjontakoodien ja EUMOFAn tarjonta- ja säilytystilojen vastaavuustaulukko
Liite 7 Muuntokertoimet CN-8-koodeista aikavälillä 2001 - 2021.
Liite 8 Satama/rannikko -korrelaatiotaulukko
Liite 9 Kaupallisesti tärkeimpien lajien/tuoteryhmien ja HS-6 1996-2022:n vastaavuus
Liite 10 Kaupallisesti tärkeimpien lajien/tuoteryhmien ja Norjalainen HS-8 2001-2022:n vastaavuus
Liite 11 Kaupallisesti tärkeimpien lajien/tuoteryhmien ja Islanti HS-8 2001-2022:n vastaavuus