”Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.”

EUMOFAn osalta, kaikki EUMOFAn noudattamat tiedonkeruu, hallinto- ja jakelumenettelyt, jotka koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ennen kuin se vetäytyy EU:sta, ovat samat kuin ne, jotka koskevat kaikkia EU:n jäsenvaltioita.

Vetäytymispäivän jälkeen EUMOFA ei enää sisällytä Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia tietoja EU-aggregaatteihin, vaan ne annetaan erillisissä kohdissa yhdessä muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Alla on yhteenveto yleisestä lähestymistavasta, jota sovelletaan jokaiseen EUMOFAn tietojoukkoon. Lisätietoja on raportoitu yleisissä metatiedoissa (linkki) tai erityisissä metatiedoissa, jotka on saatavilla jokaiselle yksinkertaiselle ja laajennetulle taulukolle.

 

VIIKOTTAISET TIEDOT

Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään osana EU:ta vuoden 2020 viikkoon 5 asti, ja asiaan liittyvät tiedot tähän viikkoon asti ovat saatavilla kaikissa taulukoissa EU-tasolla. Yhdistyneen kuningaskunnan viikottaiset tiedot ovat saatavilla yhdessä muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Islanti ja Norja) vuoden 2020 viikosta 6 alkaen.

 

KUUKAUSITTAISET TIEDOT

Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään osana EU:ta tammikuuhun 2020 asti, ja asiaan liittyvät tiedot tähän kuukauteen asti ovat saatavilla kaikissa taulukoissa EU-tasolla. Yhdistyneen kuningaskunnan kuukausittaiset tiedot ovat saatavilla yhdessä muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Islanti ja Norja) helmikuusta 2020 alkaen.

 

VUOSITTAISET TIEDOT

Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään osana EU:ta vuoteen 2019 asti, ja asiaan liittyvät tiedot tähän vuoteen asti ovat saatavilla kaikissa taulukoissa EU-tasolla. Yhdistyneen kuningaskunnan vuosittaiset tiedot eivät enää ole saatavilla EUMOFAssa vuodesta 2020 alkaen.