Kulutus

         KuvausTiedot ja raportit

 

Kuvaus

Kulutus viittaa tiettynä aikana tietyllä maantieteellisellä alueella (kuten tietyssä maassa) kulutettuun kala- ja vesiviljelytuotteiden määrään.

EUMOFAssa kulutus ilmaistaan “todettavissa olevana kulutuksena” vuosittaisissa tiedoissa, sekä “kotitalouksien tuoretuotteiden kulutuksena” kuukausittaisissa ja vuosittaisissa tiedoissa.

Todettavissa oleva kulutus lasketaan käyttäen toimitustasetta , joka antaa arvion ihmiskulutukseen saatavilla olevasta kala- ja vesiviljelytuotteiden tarjonnasta EU:n tasolla. Kalanrehuksi tarkoitetut saaliit (teolliset saaliit) eivät sisälly. Ei-ruokatuotteet on myös jätetty pois tuonneista ja vienneistä.

Toimitustaselaskelma perustuu seuraavaan kaavaan:

Todettavissa oleva kulutus =

[(pyynti yhteensä – teollisuuspyynti) + vesiviljely + tuonti] – vienti.

Kotitalouksien tuoretuotteiden kulutus on kulutus, joka tallennetaan näytteenotolla maan kotitalouksista. Nämä tiedot EUMOFA on hankkinut yksityisiltä tietopalvelujen tarjoajilta. Nähdäksesi tarkempia tietoja, katso:

Kuukausittaiset indikaattorit

Vuosittaiset indikaattorit

 

Tiedot ja Raportit

Ennalta määritellyt kyselyt todettavissa olevasta kulutuksesta:

Vuosittainen osio

Ennalta määritellyt kyselyt kotitalouksien kulutuksesta:

Kuukausittainen osio

Vuosittainen osio