AASTATE NÄITAJAD

Üldinfo

Kogused, väärtused ja hinnad eraldi iga liigi ja iga turu kohta või riigi tasemel

       

 

 

Hõlmatud tarneahela etapid 

Maaletoomised

Vesiviljelus

Import/eksport

Töötlemine

Tarbimine

Andmetüüp

Maaletoodud toodangu kogused, väärtused ja hinnad

Kasvatatud toodangu kogused, väärtused ja hinnad

Kogu EL-ist valitud EL-i välistest riikidest/riikidesse imporditud/eksporditud toodangu kogused, väärtused ja hinnad

Töödeldud kalandus- ja vesiviljelustoodangu kogused, väärtused ja hinnad

Leibkondades kõige enam tarbitud värske toodangu kogused, väärtused ja hinnad

Geograafiline ulatus

Kõik EL-i liikmesriiki

Kõik EL-i liikmesriiki

Kõik EL-i liikmesriiki ja Hiina, Tšiili, Elevandiluurannik, Ecuador, Egiptus, Peruu, Lõuna-Korea, Šveits, Tai,

Ukraina, USA, Jaapan

Kõik EL-i liikmesriiki

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Liigid

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Kõik EUROSTAT-i andmebaasis eraldi välja toodud kalandustooted

Asjassepuutuvas riigis kõige enam tarbitud värsked tooted + valitud toodete hulka mitte kuuluvad „teised värsked liigid“ koondatuna

Tagasiulatuvus

alates 2000. a

alates 2000. a

alates 2001. a

alates 2001. a

alates 2010. a

Viivitus

12-24 kuud

12-36 kuud

40 päeva pärast käsitletavat kuud EL-i välise kaubanduse puhul ja 70 päeva EL-i sisese kaubanduse puhul.

12-36 kuud

2 kuud pärast käsitletavat perioodi

Allikad

EL-i liikmesriigid
Täpsemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

EL-i liikmesriigid
Täpsemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

EUROSTAT / COMEXT

Check the andmeedastuse jälgimise alt

EUROSTAT / PRODCOM

varude hetkeseisu vt andmeedastuse jälgimise alt

EUROPANEL – TNS

varude hetkeseisu vt andmeedastuse jälgimise alt

Mõõtühikud

Kogused – kg (netokaal),
väärtused – eurod,,

prices in EUR/kg

Kogused – kg (netokaal),
väärtused – eurod,
prices in EUR/kg

Kogused – kg (netokaal),
väärtused – eurod,

prices in EUR/kg

Kogused – kg (netokaal),
väärtused – eurod,

prices in EUR/kg

Volumes in net weight,

väärtused – eurod,

hinnad – EUR/kg

Kvaliteedikontrollid

Teostatakse erinevaid kontrolle:
- failivormingu kontroll
- koodide olemasolu
- kordused
- esmased hinnalävede kontrollid
- manuaalne ühtivuse kontroll eelmiste aastate koguste ja hindade suhtes iga kalaliigi ja müügikoha kohta

Andmete vaatamine

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EL

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EL

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EL

lihtsad tabelid

lihtsad tabelid

Metaandmed viimati uuendatud

31-01-2020

Kui soovite täiendavat infot võtke meiega ühendust aadressil: contact-us@eumofa.eu