Tarneahelat ja riiki puudutav info

Esmamüük

Allikad : müügiteatised/oksjoniandmed

Hulgimüük

Allikad : hulgimüügiturud (liikmesriikide ametiasutuste vahendusel)

Import

Allikas : Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

Jaemüük

Allikad : liikmesriikide teostatud uuringud; Euroopa statistika- ja vaatlusagentuurid