NÄDALATE NÄITAJAD

Üldinfo

Kogused, väärtused ja hinnad valitud liikide ja turgude kohta, riikide ametivõimude poolt kindlaks tehtud enimmüüdud liikide põhjal

         

Hõlmatud tarneahela etapid  

Esmamüük

Hulgimüük

Import

Jaemüük

Andmetüüp

Esmamüükide kogused, väärtused ja hinnad oksjonite müügiteatiste põhjal

Hulgimüügi turgudel registreeritud hinnad, väärtused ja kogused

Valitud mitte EL-i riikidest imporditud toodete impordihinnad 

Hinnavaatlejate poolt registreeritud hinnad suuremates toidupoodides või leibkondade paneeluuringutega tuvastatud hinnad

Geograafiline ulatus

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Kõik EL-i riigid, koondatud EL-i tasemele

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Liigid /strong>

vt järgnevaid metaandmeid

Tagasiulatuvus

Alates 2008. a

Alates 2009. a

Alates 2011. a

Alates 2008. a

Viivitus

Üks nädal pärast müüki

Üks nädal pärast müüki

Üks nädal pärast müüki

 

Allikad

EL-i liikmesriigid
Era-andmeallikad
Täpsemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

EL-i liikmesriigid
Täpsemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

DG TAXUD

Varude hetkeseisu vt andmeedastuse jälgimise alt

EL-i liikmesriigid
Era-andmeallikad
Täpsemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

Mõõtühikud

Kogused – kg (netokaal),väärtused – eurod ja kohalikud valuutad,hinnad – EUR/kg või kohalik valuuta/kg

Kogused – kg (netokaal),väärtused – eurod,hinnad – EUR/kg

Hinnad – EUR/kg

Hinnad – EUR/kg 

Kvaliteedikontrollid

Teostatakse erinevaid kontrolle:
- failivormingu kontroll
- koodide olemasolu
- kordused
- esmased hinnalävede kontrollid
- manuaalne ühtivuse kontroll eelmiste aastate koguste ja hindade suhtes iga kalaliigi ja müügikoha kohta

Andmete vaatamine

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid
keerukam tabel

  EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid
keerukam tabel

EU, NO, IS ja UK

Metaandmed viimati uuendatud

31-01-2020

Kui soovite täiendavat infot võtke meiega ühendust aadressil: contact-us@eumofa.eu