Kaubandus

         Kirjeldus, ViitedAndmed ja aruanded

 

Kirjeldus

 

Eksport (EL-i väline) tähendab kaupu, mille registreerivad liikmesriigid siis kui need väljuvad EL-i territooriumilt (v.a transiit).

 

Import (EL-i väline)) tähendab kaupu, mille registreerivad liikmesriigid siis kui need sisenevad EL-i territooriumile (v.a transiit).

 

EL-i sisese kaubanduse statistika kirjeldab kaubavahetust EL-i liikmesriikide vahel.

 

Standardseks EL-i välise kaubandusstatistika infoallikaks on tollideklaratsioonid. EL-i sisese kaubanduse andmed tulevad käibemaksukohustusega ettevõtetelt, kes vahetavad kaupu teiste liikmesriikidega.

 

Ekspordi puhul on partnerriik riik, mis ekspordi hetkel on määratud kui kauba lõplik sihtkoht.

 

Impordi puhul on partnerriik riik, kust kaup pärineb.

 

EUMOFA-s leiab kaubanduse andmed nädalahindade (EL-i väline import), kuutrendide ja aastate andmete alt. Andmete allikaks on EUROSTAT – COMEXT. Kui soovite rohkem infot Euroopa rahvusvahelise kaubanduse statistika kohta, vt järgnevat dokumenti.  Rohkem infot kaubandusandmete kohta EUMOFA-s, vt:

 

Kuu näitajad

Aasta näitajad

 

Viited

 

Rahvusvaheline kaubandus ja EL-i kalandus- ja vesiviljelustoodete turg (2015). Olemas inglise keeles.
 

Eurostat: Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika kvaliteediaruanne (2014). Olemas inglise keeles.
 

 

Andmed ja aruanded

Kaubanduse eelmääratletud päringud

Nädalad

Kuud

Aastad