Metaandmed

Andmete kogumine

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metadata 1 - Data collection “Data collection” describes the methodology used by the European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA) to collect data from different sources, providing also all needed details and specifications of data collected (type of data, frequency, time-lag, origin of data, etc.).
Annex 1 Selected products at EU/National level

Andmehaldus

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metadata 2 - andmehaldus Andmehalduse all kirjeldatakse Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) poolt kasutusele võetud andmete ühtlustamise protseduure.
Lisa 1 Peamiste kommertsliikide loend ja toormegrupid
Lisa 2 EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute loend
Lisa 3 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja ERS-koodide vastavus
Lisa 4 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja CN-8 koodide vastavus aastatel 2001 kuni 2022
Lisa 5 ERS-i prepareerimise ja konserveerimise olekute koodide ja EUMOFA prepareerimise ja konserveerimise olekute vastavustabel
Lisa 6 EUROSTAT-i prepareerimise koodide ja EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute vastavustabel
Lisa 7 Konversioonifaktorid aastatel 2001-2021 CN-8 koodide järgi
Lisa 8 Sadamate/rannikualade vastavustabel
Lisa 9 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja HS-6 koodide vastavus aastatel 1996 kuni 2022
Lisa 10 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja Norra HS-8 koodide vastavus aastatel 2001 kuni 2022
Lisa 11 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja Islandi HS-8 koodide vastavus aastatel 2001 kuni 2022