Metaandmed

Andmete kogumine

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metadata 1 - Data collection “Data collection” describes the methodology used by the European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA) to collect data from different sources, providing also all needed details and specifications of data collected (type of data, frequency, time-lag, origin of data, etc.).
Annex 1 Selected products at EU/National level

Andmehaldus

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metadata 2 - andmehaldus Andmehalduse all kirjeldatakse Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) poolt kasutusele võetud andmete ühtlustamise protseduure.
Lisa 1 Peamiste kommertsliikide loend ja toormegrupid
Lisa 2 EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute loend
Lisa 3 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja ERS-koodide vastavus
Lisa 4 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and CN-8
Lisa 5 ERS-i prepareerimise ja konserveerimise olekute koodide ja EUMOFA prepareerimise ja konserveerimise olekute vastavustabel
Lisa 6 EUROSTAT-i prepareerimise koodide ja EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute vastavustabel
Lisa 7 Conversion factors by CN-8 code
Lisa 8 Sadamate/rannikualade vastavustabel
Lisa 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6
Lisa 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8
Lisa 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8