Metaandmed

Andmete kogumine

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metaandmed 1 – andmete kogumine Andmete kogumise all kirjeldatakse Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete seirekeskuse (EUMOFA) poolt erinevatest allikatest andmete kogumiseks kasutatavat metoodikat, esitades ühtlasi vajalikud kogutud andmeid puudutavad üksikasjad (andmetüüp, sagedus, ajaline nihe, päritolu jne).
Lisa 1 Valitud tooted EL-i/riiklikul tasemel

Andmehaldus

Pealkiri Kirjeldus Tegevus
Metadata 2 - andmehaldus Andmehalduse all kirjeldatakse Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) poolt kasutusele võetud andmete ühtlustamise protseduure.
Lisa 1 Peamiste kommertsliikide loend ja toormegrupid
Lisa 2 EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute loend
Lisa 3 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja ERS-koodide vastavus
Lisa 4 Peamiste kommertsliikide / toormegruppide ja CN-8 koodide vastavus aastatel 2001 kuni 2021
Lisa 5 ERS-i prepareerimise ja konserveerimise olekute koodide ja EUMOFA prepareerimise ja konserveerimise olekute vastavustabel
Lisa 6 EUROSTAT-i prepareerimise koodide ja EUMOFA konserveerimise ja prepareerimise olekute vastavustabel
Lisa 7 Konversioonifaktorid aastatel 2001-2021 CN-8 koodide järgi
Lisa 8 Sadamate/rannikualade vastavustabel
Lisa 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6 from 1996 to 2019
Lisa 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8 from 2001 to 2019
Lisa 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8 from 2001 to 2019