Tarneahelat ja riiki puudutav info

Esmamüük

Allikad: müügiteatised

Import/eksport

Allikad: EUROSTAT-COMEXT, Norra ja Islandi riigiametid, FAO-Globefish

 

Hulgimüük

Allikad: Piraeus

 

Tarbimine

Allikad: Europanel