KUUDE NÄITAJAD

Üldinfo

Kogused, väärtused ja hinnad eraldi iga liigi ja iga turu või riigi kohta

       

 

Hõlmatud tarneahela etapid

Esmamüügid

Hulgimüük

Import/eksport

Tarbimine

Andmetüüp

Esmamüügi kogused, väärtused ja hinnad oksjonite müügiteatiste põhjal

Hulgimüügi turgudel registreeritud kogused, väärtused ja hinnad

Impordi/ekspordi kogused, väärtused ja hinnad kõigi EL-i riikide ja valitud mitte EL-i riikide kohta

Leibkondades kõige enam tarbitud värske toodangu kogused, väärtused ja hinnad

Geograafiline ulatus

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

müügikohtade järgi

EL

Kõik EL-i liikmesriiki ja Tšiili, Hiina, Elevandiluurannik, Ecuador, Egiptus, Peruu, Lõuna-Korea, Šveits, Tai, Ukraina, USA, Jaapan

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Liigid

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Kõik registreeritud kalaliigid, koondatuna peamiste kommertsliikide tasemele

Asjassepuutuvas riigis kõige enam tarbitud värsked tooted + valitud toodete hulka mitte kuuluvad „teised värsked liigid“ koondatuna

Tagasiulatuvus

alates 2007. a

alates 2010. a

alates 2001. a

alates 2010. a

Viivitus

3 nädalat pärast käsitletavat perioodi

3 nädalat pärast käsitletavat perioodi

40 päeva pärast käsitletavat kuud EL-i välise kaubanduse puhul ja 70 päeva EL-i sisese kaubanduse puhul.

2 kuud pärast käsitletavat perioodi

Allikad

EL-i liikmesriigid
lähemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

EL-i liikmesriigid
lähemalt vt metaandmetest

või vt varude hetkeseisu andmeedastuse jälgimise alt

EUROSTAT/COMEXT

GTA

varude hetkeseisu vt andmeedastuse jälgimise alt

EUROPANEL – TNS.

Varude hetkeseisu vt andmeedastuse jälgimise alt

Mõõtühikud

Kogused – kg (netokaal),väärtused – eurod ja kohalikud valuutad,hinnad – EUR/kg või kohalik valuuta/kg

Kogused – kg (netokaal),väärtused – eurod ja kohalikud valuutad,hinnad – EUR/kg

Kogused – kg (netokaal), väärtused – eurod ja kohalikud valuutad,hinnad – EUR/kg

Kogused – netokaal,väärtused – eurod ja kohalikud valuutad,hinnad – EUR/kg

Kvaliteedikontrollid

Teostatakse erinevaid kontrolle:
- failivormingu kontroll
- koodide olemasolu
- kordused
- esmased hinnalävede kontrollid
- manuaalne ühtivuse kontroll eelmiste aastate koguste ja hindade suhtes iga kalaliigi ja müügikoha kohta

Andmete vaatamine

lihtsad tabelid
keerukam tabel EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid
keerukam tabel EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid
keerukam tabel EU, NO, IS ja UK

lihtsad tabelid

Metaandmed viimati uuendatud

31-01-2020

Kui soovite täiendavat infot võtke meiega ühendust aadressil: contact-us@eumofa.eu