Kes

Euroopa Komisjon EL-i liikmesriigid
Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
EUROSTAT
Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
(+ Norra ja Island)
 
FAO Globefish Era-andmepakkujad
 

Mis

Esmamüük Hulgimüük
 
Import/eksport Töötlemine
 
Jaemüük Tarnebilanss