Esmamüük müügipunkti alusel

See vahend võimaldab kasutajatel saada interaktiivse kaardi kaudu andmeid igakuiste esmamüükide kohta erinevates müügipunktides. Valides vasakult filtreid, saab kohandada päringuid vastavalt soovidele. Kuvatavad andmed katavad vaid EU MS-i kinnitatud, Norra ja Suurbritannia müügipunkte. Mahud on EL-i ja Suurbritannia riikide puhul väljendatud netokaaluna ja Norra puhul eluskaalu ekvivalendina („lwe“). Hinnad on väljendatud eurodes kilogrammi kohta (ilma käibemaksuta). Norra puhul on need väljendatud eurodes eluskaalu kilogrammi kohta.
Sellel kaardil kasutatud nimetused ja materjali esitlusviis ei väljenda mingil moel Euroopa Liidu arvamust mis tahes riigi, territooriumi, linna või piirkonna või selle ametiasutuste õigusliku seisundi ega selle piiride kohta.

Müügipunkt
Müügipunktide arv

Kui ühtegi filtrit pole valitud, kuvatakse andmed kõige hiljutisema perioodi kohta.

Valige toode, et kuvada esemeid järgnevas filtris