Raamatukogu

EUMOFA raamatukogu eesmärk on anda võimalikult palju viiteid, mis käsitlevad kalandus- ja vesiviljelussektori statistikat ja muud asjakohast teavet kõigis EL-i liikmesriikides ja kolmandates riikides. See hõlmab nii riikide ametlikke kalandus- ja vesiviljelussektori statistikat kui ka erinevatest allikatest pärinevaid laialdasi analüüse ja turuaruandeid.

Vajutage veergude päisetele, et tulemusi filtreerida ja otsida konkreetseid dokumente.

EUMOFA Library ei ole ajutiselt võimalik ühendust saada.