Õiguslik teade ja privaatsustingimused
Käesoleval lehel esitatud teabele kehtivad lahtiütlus, autorikaitse teatis ja isikuandmete kaitsega seonduvad eeskirjad.

Lahtiütlus

EUMOFA eesmärgiks on antud teabe õigeaegsus ja täpsus. Kui meile antakse teada vigadest, siis proovime need parandada.
Antud teave:

 • on üksnes üldise iseloomuga ning ei ole mõeldud konkreetse olukorra või kindla üksikisiku või üksuse analüüsimiseks; 
 • ei pruugi tingimata olla kõikehõlmav, täielik, täpne või ajakohane;
 • on mõnikord seotud väliste saitidega, mis ei ole EUMOFA teenusega kontrollitavad ja mille eest EUMOFA ei võta endale mingit vastutust;
 • ei kujuta endast erialast või juriidilist nõuannet (kui vajate konkreetset nõustamist, peaksite alati konsulteerima vastavalt kvalifitseeritud spetsialistiga).

Püüdleme tehnilistest vigadest tulenevate tõrgete võimalikult vähese esinemise suunas. Sellegipoolest võib juhtuda, et mõned andmed või mingi teave meie saidil on loodud või struktureeritud failidena või vormingutes, mis ei ole vigadest vabad ning me ei saa tagada, et seda liiki probleemid meie teenuste toimimist ei häiri või muul moel ei mõjuta. EUMOFA ei võta endale käesoleva saidi või seotud väliste saitide kasutamisel esinevate seda liiki probleemidega seoses mitte mingisugust vastutust. Käesolev lahtiütlus ei ole mõeldud piirama EUMOFA poolset riiklikest seadustest lähtuvat vastutust või vastutust küsimustest, millest seadusest tulenevalt ei ole võimalik lahti öelda.

Autorikaitse teatis

Euroopa Komisjoni rakendatavad dokumentide taaskasutamise põhimõtted on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuses komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.
Kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetsetes autoriõiguse märgetes), on sellel veebisaidil ELile kuuluv infosisu litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui allikale on viidatud nõuetekohaselt ja märgitud ära tehtud muudatused.
Võimalik, et peate taotlema täiendavaid õigusi, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid üksikisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest.  

Isikuandmete kaitse

EUMOFA on võtnud endale kohustuse kaitsta kasutajate isikuandmeid teenuste osutamisel, mis aitavad kaasa Euroopa Komisjoni kohustuste täitmisele seoses turu-uuringutega, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 42 lõike 1 punktis a. Selle põhjal on EUMOFA eesmärk koguda ja levitada kasutajatele teavet.

EUMOFA isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi A4. üksuse kontrolli all, kes tegutseb määruse (EL) nr 2018/1725 vastutava töötlejana.

Üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega on kooskõlas määrusega (EL) nr 2018/1725.

Juhtumid, kus te saate esitada isikuandmeid ja nõutavaid andmeid.

EUMOFA veebisaidi kasutamiseks ei ole registreerimine vajalik. Saate seda sirvida, andmeid ja aruandeid alla laadida ilma enda kohta teavet andmata.

Mõnel juhul on aga järgmiste  teenuste saamiseks vaja registreerimisteavet:

 • Uudiskirjad: EUMOFA saadab perioodilist uudiskirja, milles tutvustatakse EUMOFA väljaannete avaldamist või EUMOFA veebisaidil avaldatud uuendusi. Uudiskirja saamiseks tuleb esitada järgmine teave:
  • E-posti aadress (kohustuslik)
  • Ees- ja perekonnanimi (mittekohustuslik)
  • Organisatsioon (mittekohustuslik)
 • Päringute salvestamine: ad-hoc päringuid saab salvestada tulevikus kasutamiseks, kui kasutajad on sisse loginud. EUMOFA-s saab luua konto, mis sisaldab järgmist teavet:
  • Eesnimi (kohustuslik)
  • Keskmine nimi (mittekohustuslik)
  • Perekonnanimi (mittekohustuslik)
  • E-posti aadress (kohustuslik)
  • Parool (kaks korda), krüpteeritud.
 • Online-küsitlused: EUMOFA viib korrapäraselt läbi veebipõhiseid uuringuid tagasiside kogumiseks kasutajatelt erinevatel teemadel (nt veebisaidi kasutamine, uute paranduste katsetamine jne). EUMOFA poolt läbi viidud uuringud on anonüümsed ja nõutakse ainult üldist teavet (nt osaleja tüüp, organisatsiooni tüüp jne).
 • E-kirjavahetus: juhul kui EUMOFA-ga võetakse ühendust e-posti teel (näiteks toetuse saamiseks), säilitatakse e-posti aadress ja kõik esitatud isikuandmed mis tahes päringule vastamiseks ja neid ei kasutata muudel eesmärkidel ilma eelneva nõusolekuta. 

Muu kogutud teave

EUMOFA veebisait võib automaatselt sirvimisel teavet koguda, sealhulgas Interneti-teenuse pakkuja, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja seadme tüüp, saidil kulutatud keskmine aeg, vaadatud leheküljed, ligipääsetav teave ning IP-aadress, mida kasutatakse arvuti ühendamiseks Interneti ja teiste statistikatega. Need andmed kogutakse veebisaidi üldise kogemuse analüüsimiseks ja parandamiseks. Lisateavet statistika ja sellega seotud kasutuse kohta leiate spetsiaalselt  küpsiste eeskirjade  lehelt

Kellel on juurdepääs teie teabele ja kellele see avaldatakse

Isikuandmeid kasutatakse ainult eespool nimetatud teenuste osutamiseks ja EUMOFA kasutamise statistika koostamiseks.

Andmeid ei edastata väljaspool EUMOFA raamistikku asuvatele isikutele, Euroopa Komisjonile - merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadile ja EUMOFA töövõtjale.

Kuidas me teie teavet kaitseme

Kogutud isikuandmed salvestatakse EUMOFA töövõtjate serverites, et ainult valitud töötajad ja töövõtjad saaksid turvalise parooli kaudu juurdepääsu. Neid andmeid võib edastada ka e-posti teel EUMOFA eksperdile, kes vastutab päringule vastamise eest.

Igal juhul on eespool nimetatud määruses nõutud andmekaitse ja konfidentsiaalsus tagatud.

Õigus ligipääsuks ja parandamiseks, kustutamiseks ja vastu väitmiseks

Registreeritud kasutajatel on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete koopiat, et kontrollida säilitatava teabe õigsust ja/või seda teavet parandada või uuendada. Kasutajad võivad paluda ka isiklike andmete täielikku kustutamist. .

Igal juhul saatke meile e-kiri aadressil contact-us@eumofa.eu  koos teie taotlusega ning me vastame ja rahuldame teie taotluse. Andmetöötlejaga saate ühendust võtta ka aadressil: MARE-A4@ec.europa.eu.

Andmesubjektil on alati võimalus uudiskirjast loobuda - igas uudiskirjas on vastav link.

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni ülalnimetatud eesmärkidega seotud järelmeetmed on vajalikud (s.t. teile uudiskirjade saatmine, päringute salvestamine, online-uuringute tegemine ja e-kirjadele vastamine juhul, kui võtate ühendust EUMOFA-ga) ja mitte kauem kui üks kuu pärast EUMOFA võimalikku sulgemist.

Privaatsuspoliitika uuendused

EUMOFA võib seda privaatsusavaldust uuendada ja teavitab teid uuendustest.

Veebisaidi operaator ja andmetöötleja

Kui teil on küsimusi oma e-posti aadressi ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, saatke palun e-kiri aadressile: contact-us@eumofa.eu ja/või EUMOFA andmetöötlejale Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadis aadressil MARE-A4@ec.europa.eu.

Võite pöörduda ka Euroopa Komisjoni andmekaitseametniku poole: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Regressiõigus

Konflikti korral võib kaebuse esitada Euroopa andmekaitseinspektorile:

edps@edps.europa.eu 

Viited kolmandate osapoolte veebisaitidele

EUMOFA pakub linke kolmandate osapoolte saitidele. Kuna me neid ei kontrolli, soovitame teil nende privaatsuspoliitika üle vaadata.

Sotsiaalmeedia vidinad

EUMOFA veebisait võib sisaldada sotsiaalmeedia funktsioone, nagu näiteks Facebooki “Meeldib” nupp ja vidinad, näiteks “Jaga seda” nupp. Need sotsiaalmeedia funktsioonid võivad koguda teie IP-aadressi, millist lehekülge te külastate EUMOFA saidil ning võite seada küpsise, et võimaldada selle funktsiooni korrapärast toimimist. Sotsiaalmeedia funktsioone ja vidinaid haldab kolmanda osapoole sait. Teie kokkupuudet nende funktsioonidega reguleerib selle ettevõtte privaatsuspoliitika.