Maaletoomised

         KirjeldusAndmed ja aruanded

 

Kirjeldus

 

Maaletoomised  tähistab ükskõik millise kalandustoodangu esmast kalastusaluselt maale laadimist antud riigis, sõltumata maaletoomist teostava aluse riiklikust kuuluvusest, ning samuti ka antud riigi aluste poolt mitte-ELi riikides maaletoodud kalandustoodangut. Maaletoomisi arvestatakse netokaaluna.

EUMOFA-s  leiab maaletoomised aastate andmete alt. Need andmed pärinevad EUROSTAT-ilt, mis omakorda saab neid riikide valitsusasutustelt. Vt täpsemalt:

 

Aasta näitajad

 

 

Andmed ja aruanded

 

Maaletoomiste eelmääratletud päringud:

 

Aastad
 

Maaletoomiste ad-hoc päringud:

 

Aastad