„Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.“

Mis puutub Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskusse (EUMOFA), langevad kõik EUMOFA järgitud andmete kogumise, haldamise ja levitamise protseduurid, mida Ühendkuningriigis enne Euroopa Liidust väljaastumist rakendatakse, kokku kõigi EL-I liikmesriikide omadega.

Pärast väljaastumise kuupäeva ei sisalda EL-i koondandmed enam Ühendkuningriigi andmeid EUMOFA-s; andmed esitatakse eraldi jagudes koos teiste EL-i mittekuuluvate riikidega.

Järgnevalt on kokku võetud iga EUMOFA andmekogumi puhul rakendatud üldine lähenemine. Üksikasjalikum teave on esitatud üldistes metaandmetes (link) või konkreetsetes metaandmetes, mis on saadaval iga lihtsa ja keeruka tabeli puhul.

 

IGANÄDALASED ANDMED

Ühendkuningriiki loetakse EL-i osaks kuni 2020. aasta 5. nädalani ning riigi andmed on selle nädalani kättesaadavad kõigis EL-i tasandil tabelites. Alates 2020. aasta 6. nädalast on Ühendkuningriigi iganädalased andmed kättesaadavad eraldi, koos teiste EL-i mittekuuluvate riikidega (Island ja Norra).

 

IGAKUISED ANDMED

Ühendkuningriiki loetakse EL-i osaks jaanuarini 2020 ning riigi andmed on selle kuuni kättesaadavad kõigis EL-i tasandil tabelites. Alates veebruarist 2020 on Ühendkuningriigi igakuised andmed kättesaadavad eraldi, koos teiste EL-i mittekuuluvate riikidega (Island ja Norra).

 

IGA-AASTASED ANDMED

Ühendkuningriiki loetakse EL-i osaks 2019. aastani ning riigi andmed on selle aastani kättesaadavad kõigis EL-i tasandil tabelites. Alates 2020. aastast ei ole Ühendkuningriigi iga-aastased andmed enam EUMOFA-s kättesaadavad.