Andmed ja päringud

         Kirjeldus, Andmete jaotus, Eelmääratletud päringutega, Ad-hoc päringud

Kirjeldus

 

Andmed kogutakse Euroopa institutsioonidelt, EL-i liikmesriikidelt, Norralt ja Islandilt ja era-andmepakkujatelt. Andmete kogumise, analüüsi ja levitamise etappidel teostatakse kvaliteedi ja usaldusväärsuse jälgimiseks regulaarseid kontrolle.

 

Turutrendide analüüsimiseks ja jälgimiseks andmed harmoniseeritakse 12 toormegrupi ja 97 peamise kommertsliigi alla, mis valitakse vastavalt nende olulisusele esmamüügi seisukohast ja EL-i kaubanduse seisukohast.

 

Andmed harmoniseeritakse ka 4 prepareerimise kategooriasse (terve; lõigutud; kõrvalsaadused; määratlemata) ja 5 konserveerimise oleku kategooriasse (värske; külmutatud; kuivatatud-soolatud-suitsutatud; kalatooted ja konservid; määratlemata). 

 

Andmete jaotus

 

EUMOFA andmebaasis on andmed jagatud kolme osasse:

 

Nädala näitajad

Kuu näitajad

Aasta näitajad

 

Andmetele pääseb ligi kahte liiki päringutega:

 

Eelmääratletud päringutega mis sisaldavad juba tehtud valikuid kiireks ligipääsuks andmetele. Eelmääratletud päringuid leiab nädalate, kuude ja aastate andmete alt.

 

Ad-hoc päringud määratletakse igaüks eraldi, et saada ja filtreerida andmeid vastavalt Teie konkreetsele vajadusele. Ad-hoc päringud leiab samuti nädalate, kuude ja aastate andmete alt.