Iganädalased hinnad

Esmamüük

Allikad : müügiteatised/oksjoniandmed

Hulgimüük

Allikad : hulgimüügiturud (liikmesriikide ametiasutuste vahendusel)

Import

Allikas : Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

Jaemüük

Allikad : liikmesriikide teostatud uuringud; Euroopa statistika- ja vaatlusagentuurid

Kuutrendid

Esmamüük

Allikad: müügiteatised

Import/eksport

Allikad: EUROSTAT-COMEXT, Norra ja Islandi riigiametid, FAO-Globefish

 

Hulgimüük

Allikad: Piraeus

 

Tarbimine

Allikad: Europanel

aastate andmed

 

Kõik tarneahela etapid

ainsaks erandiks on hulgimüük
Allikad: EUROSTAT ja liikmesriikide riigiametid

Saidi kaart