Tarbimine

         KirjeldusAndmed ja aruanded

 

Kirjeldus

Tarbimine tähistab antud perioodil ja geograafilises piirkonnas, nagu riik, tarbitud kalandus- ja vesiviljelustoodete hulka.

EUMOFA-s esitatakse tarbimine „nähtava tarbimisena“ aastate andmete all ja „värskete toodete tarbimisena leibkonniti“ kuutrendide ja aastate andmete all.

Nähtav tarbimine arvutatakse tarnebilansi lehe järgi, mis annab hinnangulise inimtarbimiseks olemasoleva kalandus- ja vesiviljelustoodete hulga EL-i tasemel. Välja arvatakse kalajahu tootmiseks mõeldud püük (tööstuslik püük). Mitte-toidutooted arvatakse välja ka impordist ja ekspordist.

Tarnebilansi lehe arvutused põhinevad võrrandil:

Nähtav tarbimine =

[(kogu püük –tööstuslik püük) + vesiviljelus + import] – eksport.

Värskete toodete tarbimine leibkonniti tuvastatakse antud riigi leibkondade valimi põhjal. Need andmed ostab EUMOFA era-andmepakkujalt. Vt üksikasju:

Kuu näitajad

Aasta näitajad

 

Andmed ja aruanded

Nähtava tarbimise eelmääratletud päringud:

Aastad

Leibkondade tarbimise eelmääratletud päringud:

Kuud

Aastad