Vesiviljelus

         Kirjeldus, ViitedAndmed ja aruanded

 

Kirjeldus

 

Vesiviljelus tähistab selliste veeorganismide (mage- või soolase vee), nagu kalade, limuste, koorikloomade ja veetaimede kasvatamist. Vesiviljeluse andmed esitatakse eluskaalu ekvivalendina ja väärtusena.

 

EUMOFA-s leiab vesiviljeluse andmed aastate andmete alt. Andmed pärinevad EUROSTAT-ilt, mis omakorda saab need riikide valitsusasutustelt. Vt üksikasju:

 

Aasta näitajad

 

Viited

 

Vesiviljeluse andmed (2015)

 

Faktid ja arvud (2016)

 

 

 

Andmed ja aruanded

 

Vesiviljeluse eelmääratletud päringud

Aasta näitajad

Vesiviljeluse ad-hoc päringud:

Aasta näitajad