ΕΤΉΣΙΟΙ ΔΕΊΚΤΕΣ

Γενικές πληροφορίες

Όγκοι, αξίες και τιμές που έχουν συλλεχθεί για κάθε είδος και κάθε μεμονωμένη αγορά ή σε εθνικό επίπεδο

       

 

 

Στάδιο αλυσίδας εφοδιασμού καλυμμένο 

Εκφορτώσεις

Υδατοκαλλιέργεια

Εισαγωγές/Εξαγωγές

Επεξεργασία

Κατανάλωση

Είδος δεδομένων

Όγκοι, αξίες και τιμές εκφορτωμένων προϊόντων

Όγκοι, αξίες και τιμές καλλιεργημένων προϊόντων

Όγκοι εισαγωγών/εξαγωγών, αξίες και τιμές προϊόντων εισαγωγής/εξαγωγών από όλες τις χώρες ΕΕ και επιλεγμένες χώρες εκτός ΕΕ.

Όγκοι, αξίες και τιμές μεταποιημένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών

Όγκοι, αξίες και τιμές από τα πρώτα σε κατανάλωση φρέσκα προϊόντα που καταναλώνονται από νοικοκυριά.

Γεωγραφική κάλυψη

Κάθε κράτος μέλος εκ των της ΕΕ

Κάθε κράτος μέλος εκ των της ΕΕ

Καθένα από τα  κράτη μέλη της ΕΕ, τη Χιλή, την Κίνα, την Ακτή Ελεφαντοστού, το Εκουαδόρ, την Αίγυπτο, το Περού, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία, την Ταϊλάνδη

την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία

Κάθε κράτος μέλος εκ των της ΕΕ

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Είδη

Κάθε είδος καταγράφεται συνολικά σε επίπεδο βασικών εμπορικών ειδών

Κάθε είδος καταγράφεται συνολικά σε επίπεδο βασικών εμπορικών ειδών

Κάθε είδος καταγράφεται συνολικά σε επίπεδο βασικών εμπορικών ειδών

Όλα τα μεμονωμένα προϊόντα αλιείας που διατίθενται στη βάση δεδομένων της EUROSTAT

Τα προϊόντα με την μεγαλύτερη κατανάλωση στην αντίστοιχη χώρα + σύνολο "άλλων φρέσκων ειδών" που δεν συμπεριλαμβάνονται στα επιλεγμένα προϊόντα

Ιστορική χρονοσειρά

από το 2000

από το 2000 

από το 2001 

από το 2001

από το 2010

Χρονική υστέρηση

12-24 μήνες

12-36 μήνες

40 ημέρες μετά το μήνα αναφοράς για εμπόριο εκτός ΕΕ και 70 ημέρες για εμπόριο εντός ΕΕ.

12-36 μήνες

2 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς

Πηγές

EU MS
Δείτε μεταδεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες

ή δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EU MS
Δείτε μεταδεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες

ή δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EUROSTAT / COMEXT

δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EUROSTAT / PRODCOM

δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EUROPANEL – TNS

δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

Μέτρα

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),
αξίες σε ευρώ,

τιμές σε EUR/Kg

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),
αξίες σε ευρώ,
τιμές σε EUR/Kg

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),
αξίες σε ευρώ,

τιμές σε EUR/Kg

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),
αξίες σε ευρώ,

τιμές σε EUR/Kg

Όγκοι σε καθαρό βάρος,

αξίες σε ευρώ,

τιμές σε EUR/Kg

Ποιοτικοί έλεγχοι

Γίνονται διάφοροι έλεγχοι:
- έλεγχος μορφής αρχείου
- ύπαρξης των κωδικών
- διπλότυπων
- πρώτοι έλεγχοι σε κατώφλια τιμών
- χειροκίνητος έλεγχος συμβατότητας με προηγούμενες χρονιές για όγκους και τιμές για κάθε είδος και τοποθεσία πώλησης

Πρόσβαση σε δεδομένα

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

ΕΕ

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

ΕΕ

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

ΕΕ

απλοι πινακεσ

απλοι πινακεσ

Τελευταία ενημέρωση μεταδεδομένων

31-01-2020

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact-us@eumofa.eu