Στάδιο αλυσίδας εφοδιασμού και κάλυψη χώρας

 

Όλες οι φάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού

με εξαίρεση την χονδρική
Πηγές: EUROSTAT και διοικήσεις κρατών μελών