Στάδιο αλυσίδας εφοδιασμού και κάλυψη χώρας

Πρώτη πώληση

Πηγές: Σημειώσεις πώλησης / Στοιχεία δημοπρατηρίου αλιευμάτων

Χονδρική

Πηγές: αγορές χονδρικής (μέσω διοικήσεων των κρατών μελών)

Εισαγωγή

Πηγή: DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης)

Λιανική

¿¿¿¿¿ : Έρευνες από κράτη μέλη, ευρωπαϊκοί φορείς παροχής δεδομένων