ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟΙ ΔΕΊΚΤΕΣ

Γενικές πληροφορίες

Όγκοι, αξίες και τιμές που έχουν συλλεχθεί για επιλεγμένα είδη και επιλεγμένες αγορές, βάσει των πρώτων σε κατανάλωση ειδών που έχουν προσδιοριστεί από εθνικούς φορείς

         

Στάδιο αλυσίδας εφοδιασμού καλυμμένο  

Πρώτη πώληση

Χονδρική

Εισαγωγή

Λιανική

Είδος δεδομένων

Όγκοι πρώτων πωλήσεων, αξίες και τιμές βάσει των σημειώσεων πώλησης που έχουν καταγραφεί στις ιχθυόσκαλες

Τιμές, όγκοι και αξίες που έχουν καταγραφεί σε αγορές χονδρικής

Τιμές εισαγωγής για προϊόντα εισαγωγής από επιλεγμένες αγορές εκτός ΕΕ 

Τιμές λιανικής που έχουν καταγραφεί μέσω παρατηρήσεων τιμών σε σούπερ μάρκετ ή έχουν καταγραφεί μέσω πάνελ νοικοκυριών

Γεωγραφική κάλυψη

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Όλες οι χώρες ΕΕ, συνολικά σε επίπεδο ΕΕ

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Είδη /strong>

δείτε τα ακόλουθα μεταδεδομένα

Ιστορική χρονοσειρά

Από το 2008

Από το 2009

Από το 2011

Από το 2008

Χρονική υστέρηση

Μία εβδομάδα μετά την πώληση

Μία εβδομάδα μετά την πώληση

Μία εβδομάδα μετά την πώληση

 

Πηγές

EU MS
Ιδιωτικές πηγές
Δείτε μεταδεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες

ή δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EU MS
Δείτε μεταδεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες

ή δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης)

Δείτε τον έλεγχος παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

EU MS
Ιδιωτικές πηγές
Δείτε μεταδεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες

ή δείτε τον έλεγχο παροχής δεδομένων για την πορεία της κατάστασης του εφοδιασμού

Μέτρα

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),αξίες σε ευρώ και εθνικά νομίσματα,τιμές σε EUR/kg ή εθνικά νομίσματα/kg

Όγκοι σε kg (καθαρό βάρος),αξίες σε ευρώ,τιμές σε EUR/kg

Τιμές σε EUR/Kg

Τιμές σε EUR/Kg 

Ποιοτικοί έλεγχοι

Γίνονται διάφοροι έλεγχοι:
- έλεγχος μορφής αρχείου
- ύπαρξης των κωδικών
- διπλότυπων
- πρώτοι έλεγχοι σε κατώφλια τιμών
- χειροκίνητος έλεγχος συμβατότητας με προηγούμενες χρονιές για όγκους και τιμές για κάθε είδος και τοποθεσία πώλησης

Πρόσβαση σε δεδομένα

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

EΕ, NO, IS και UK

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

EΕ, NO, IS και UK

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

  EΕ, NO, IS και UK

απλοι πινακεσ
προχωρημενοι πινακεσ

EΕ, NO, IS και UK

Τελευταία ενημέρωση μεταδεδομένων

31-01-2020

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact-us@eumofa.eu